Έλεγχος ασφάλειας

Γιατί το βλέπω αυτό;
Έλεγχος ασφάλειας
Πρόκειται για τυπικό έλεγχο ασφαλείας. Τον χρησιμοποιούμε για να εμποδίζουμε τους ανεπιθύμητους διαφημιζόμενου να δημιουργούν εικονικούς λογαριασμούς και να ενοχλούν τους χρήστες.